Ah benim örselenmiþ incinmiþ karanfilim
Bir sessiz çýðlýk gibi
Kýrmýzý masum narin
Bu ürkek bu al duruþ
Söyle neden bu vazgeçiþ
Ne oldu ümitlerine
Bu ne keder bu ne iç çekiþ

Sanki özgürlük kadar güzelsin
Sevgi kadar özgür
O güzel baþýný uzat göklere
Gül güneþlere gül
Kýrýlma, küsme sen yine bir þiir yaz
Çok deðil inan az kaldý az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Aðlama, aðlama gül biraz